Kdy jít na vyšetření srdce?

Jak poznat vysoký a nízký tlak

Pokud máte nízký tlak, může se vám ráno motat hlava a pociťujete únavu. U vysokého tlaku můžete cítit prudké bušení srdce a tlak na hrudníku. Pokud u sebe delší dobu pozorujete některé z výše uvedených příznaků, rozhodně je neignorujte a nechte se zkontrolovat u odborníka.

Kdy jít na kardiologii?

Zvážit by ho měli zejména lidé, kteří žijí náročným životním stylem plným stresu, kuřáci, lidé trpící obezitou či diabetem. Vyšetření se doporučuje také každému, kdo má v rodinné anamnéze kardiovaskulární onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin či cévní mozková příhod

Co se vyšetřuje na kardiologii?

Jedná se o podrobné odborné vyšetření kardiovaskulárního aparátu, cílem vyšetření je zachytit případné onemocnění srdce a zajistit včasnou a účelnou léčebnou péči při počínajících či rozvinutých fázích onemocnění.

Kdy je potřeba EKG?

Jinak by mělo být provedeno, pokud máte pocit, že trpíte arytmiemi, tedy takový občasný pocit bušení srdce, stahu, nebo cítíte se slabí, unavení, při léčbě hypertenze, nebo při náhle vzniklých obtížích, které mohou souviset s poruchami srdečního rytmu.

Jak probíhá vyšetření na kardiologii?

Při vyšetření leží pacient na lůžku na zádech nebo na boku s obnaženou horní polovinou těla. Nejdříve ucítíte chladivý gel a potom krouživé pohyby a jemný tlak sondy na hrudníku. Stačí, abyste klidně leželi. Po ustálení obrazu lékař natáčí sondu tak, aby získal co nejlepší přehled o vyšetřované oblasti.

Jak probíhá kardiologické vyšetření?

Postup vyšetření

Pro určení prvotní diagnózy je pro nás nezbytné Vám provést EKG monitoraci srdeční křivky, změření krevní tlak a provést základní sonografické vyšetření srdce. Následně Váš ošetřující lékař stanoví diagnózu a další postup Vaší léčby.

Co je vyšetření TTE?

Transtorakální echokardiografie ( TTE ) je neinvazivní vyšetření , při kterém je přiložena sonda na hrudník. Její výhodou je především možnost opakovaného vyšetření nezatěžující pacienta. Tato metoda má své limitace.

Co se dělá na kardiologii?

Oblast zahrnuje diagnostiku a terapii srdečních vad, ischemické choroby srdeční (nepoměr mezi potřebou a dodávkou kyslíku), srdečního selhání poruch srdečního rytmu, a ostatních onemocnění srdce buď samostatně nebo ve spolupráci s kardiochirurgií.

Co zjistí ultrazvuk srdce?

Echokardiografie umožní lékaři v relativně krátké chvíli určit, jak Vaše srdce pracuje a zda jsou srdeční chlopně v pořádku. Lze také pozorovat Vaše srdce i v pohybu. Cílem vyšetření je zjistit nejen uložení, tvar a velikost srdce , ale také posoudit jeho strukturu, prokrvení a do jisté míry srdeční funkci.

FAQ-IS

v0.0.0