Frågor och svar (FAQ)

Vad är Viabilitetsultraljud?

Vad är Viabilitetsultraljud? Tidiga ultraljud utförs från fullgången graviditetsvecka 12+3, dvs i starten av pågående vecka 13 och ger svar på viabilitet , graviditetslängd och antal foster. Fostret är nu något mer utvecklat och vi utför även en enklare anatomisk granskning av fostret....

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man dö av trycksår?

Kan man dö av trycksår? Huden är allvarligt skadad och den omgivande vävnaden börjar dö (vävnadsnekros). Underliggande muskulatur, och skelettet, kan också skadas. Trycksår av grad 4 innebär att personen löper hög risk att utveckla en livshotande infektion....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad krävs för att bli Boendeförälder?

Vad krävs för att bli Boendeförälder? Föräldrarna kan dock avtala om barns boende. Avtalet måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Annars kan en av föräldrarna eller båda väcka talan hos rätten så att rätten får besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med (6 k...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Är fransyska magert?

Är fransyska magert? Fransyskan består av tre mindre muskler som med fördel kan styckas ut anatomiskt istället för att delas längs med fransyskan . Styckningsdetaljen är nästan 4 procent (11 kg) av en slaktkropp på 300 kg. Fransyskan är en relativt mager detalj som används i många klassisk...

Sun Feb 06 2022

Frågor och svar (FAQ)

Är mikrovågor joniserande?

Är mikrovågor joniserande? Exempel på icke- joniserande strålning. Mikrovågor används i vanliga mikrovågsugnar samt också i olika områden inom industrin och t. ex. för torkning av fuktskador i byggnader....

Fri Apr 29 2022

Frågor och svar (FAQ)

Can we use two essential oils together?

Can we use two essential oils together? In general, essential oils work better when mixed with other essential oils . Each essential oil has a multitude of compounds, and while we come to know them for their beneficial, healing properties, each oil also has weaker components that may even ...

Sun May 01 2022

FRÅGOR OCH SVAR (FAQ)

Frågor och svar (FAQ)

Hur länge kan man leva med lungcancer stadie 4?

Hur länge kan man leva med lungcancer stadie 4? Upptäckt i så sent skede innebär ofta att cancer inte går att bota. Ungefär 75 procent av personer med lungcancer i stadie IV dör inom ett år....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad betyder cancer på latin?

Vad betyder cancer på latin? Cancer är den latinska benämningen på kräftan, både på djuret och på sjukdomen, och kräfta som sjukdomsbeteckning är ett översättningslån från latin...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

När används Jodkontrastmedel?

När används Jodkontrastmedel? Jodkontrastmedel används vid radiologiska undersökningar baserade på röntgenstrålning t ex datortomografi, venografi, urografi, angiografi och olika terapeutiska interventioner. År 2018 förbrukades i Sverige 63 ton jodkontrastmedel , en fyrdubbling sedan 1995,...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad orsakar högt Prolaktinvärde?

Vad orsakar högt Prolaktinvärde? Prolaktin kommer från hypofysens framlob. Normalt är produktionen låg på grund av de övre hjärnskiktens hämmande effekt. Fysiologiska faktorer som ökar prolaktinbildningen är graviditet, amning, vidrörande av brösten, fysisk påfrestning och stress....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man se meniskskada på vanlig röntgen?

Kan man se meniskskada på vanlig röntgen? Röntgen är vanligtvis normalt. Magnetröntgen (MR) bör ersätta diagnostisk artroskopi och kan hjälpa till för diagnos och ställningstagande till operation. Datortomografi är mindre bra – kräver kontrast....

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad syns på datortomografi buk?

Vad syns på datortomografi buk? Röntgenläkaren använder då en dosa som sveps över buken . Då kan man översiktligt se levern, gallvägar och bukspottkörteln. Vid datortomografiundersökning eller skiktröntgen avbildas kroppen i tunna skikt.. Vid undersökningen kommer du att ligga på en brits ...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Varför backade börsen idag?

Varför backade börsen idag? Även om allt gått snabbt, har coronakrisen varit en mild börskrasch hittills. Historiskt sett har konjunkturen också speglat vad som hänt på börsmarknaderna, vilket inte helt stämt med coronakrisen. Eftersom nyheterna kring corona blivit sämre över tid borde bör...

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad händer med hjärnan när man blir utbränd?

Vad händer med hjärnan när man blir utbränd? Det är möjligt att den som drabbats av utmattningssyndrom kan kompensera för sämre minne och sämre koncentrationsförmåga under en begränsad tid, på bekostad av exempelvis mental trötthet. Tar hjärnan skada av långvarig stress? – Hjärnan påverkas...

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur högt kan Bilirubinvärdet bli?

Hur högt kan Bilirubinvärdet bli? Gulfärgning brukar först ses i ögonvitorna. Därefter ses gulfärgningen i hud och på slemhinnor. Bilirubinvärdet brukar då vara över cirka 50 mikromol/l. Patienten får också mörk urin, e...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur lång tid tar det innan enalapril går ur kroppen?

Hur lång tid tar det innan enalapril går ur kroppen? aktivitet såsom promenader eller svullnad av vrister och fötter. Enalapril Stada verkar genom att vidga dina blodkärl och detta gör att blodtrycket sjunker. Enalapril Stada har vanligtvis effekt inom en timme och effekten varar i minst 2...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Varför susar det i mitt huvud?

Varför susar det i mitt huvud? Tinnitus kallas det när du hör ett ljud i öronen eller inne i huvudet som bara du kan höra, ofta av en ihållande karaktär. Tinnitus känns igen från att det ofta surrar, piper, susar , brusar eller att du hör andra ljud som är besvärande. Det är vanligt att ma...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

När är gulsot Farligt?

När är gulsot Farligt? Gulsot kan ses upp till 2–3 veckor. Om gulsoten varar längre än 3 veckor, bör du kontakta BVC, barnläkarmottagning eller sjukhus. Gulsot kombinerad med mörk, brun urin och vitgrå avföring är inte normalt och tyder på leversjukdom – kontakta läkare....

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur vanligt är det att få hiv i Sverige?

Hur vanligt är det att få hiv i Sverige? Under 2020 rapporterades 364 fall av hivinfektion motsvarande en incidens av 3,5 per 100 000 invånare. Det är en minskning med 18 procent jämfört med 2019 (n=446) och antalet fall var det lägsta sedan början av 2000-talet. Minskningen sågs både blan...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man växa ifrån autism?

Kan man växa ifrån autism? Nej, autism går inte att bota med kost eller något annat. Man lever med diagnosen hela livet, men hur mycket livet påverkas varierar från individ till individ. Barn med autism kan få träning som förstärker det de är bra på och kompenserar för svagheter....

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Can you survive having AIDS?

Can you survive having AIDS? AIDS varies from person to person. Some people die soon after getting infected while others live relatively normal lives for many years, even after being officially diagnosed with AIDS ....

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man koka bort salmonella?

Kan man koka bort salmonella? Förstörs eventuell salmonella genom upphettning? Ja. Att koka upp maten så att den blir bubblande och ångande het räcker till för att förstöra salmonellabakterierna. För att veta om kött som tillreds i ugnen blir tillräckligt upphettat lönar det sig att använd...

Sat May 07 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur får man ärr att inte synas?

Hur får man ärr att inte synas? Vad kan man göra åt självskadeärr och ärr efter skärskador?

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

För vilka former av företag gäller årsredovisningslagen?

För vilka former av företag gäller årsredovisningslagen? De företagsformer som omfattas av årsredovisningslagen är aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med minst en juridisk delägare, samt bokföringsskyldiga stiftelse...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket kostar elen i en lägenhet?

Hur mycket kostar elen i en lägenhet? En normal kostnad för el i lägenhet är alltid olika. Det är omöjligt att säga det exakta genomsnittet eftersom elpriset varierar så pass mycket beroende på bostad. För en lägenhet med normal elförbrukning ligger nog genomsnittspriset på hushållsel mell...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur breder ljud ut sig i ett rum?

Hur breder ljud ut sig i ett rum? Ljud i byggnader

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur funkar Vidarefakturering?

Hur funkar Vidarefakturering? Till skillnad från att ej bokföra momsen som i ett utlägg, så redovisas köpet precis som vanligt och du bokför momsen som står på fakturan. I detta fall bokförs fakturan du betalat som en kostnad. När du sedan ska fakturera kostnaden vidare till kunden lägger ...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur blir man av med kalkavlagringar?

Hur blir man av med kalkavlagringar? Blanda lika delar försiktigt uppvärmd ättika och diskmedel eller såpa i en sprayflaska och skaka utan att det skummar. Spraya på duschdörrarna och gnugga med en svamp som inte repar. Låt verka i 30 minuter innan du sköljer av, och kalkfläckarna är ett m...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur får man bort svartmögel från duschen?

Hur får man bort svartmögel från duschen? Om du har ytor i badrummet där du misstänker att svartmögel kan bildas är ättika väldigt bra att ha till hands. Genom att blanda vatten och ättika i lika delar i en flaska och sedan spraya det på ytorna håller sig möglet borta. Ättikan kan användas...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur får man bort automatisk inloggning på Facebook?

Hur får man bort automatisk inloggning på Facebook? Så skippar du Facebooks automatiska inloggningar

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

När ska sele användas?

När ska sele användas? Byggnads- eller anläggningsarbete utförs där fallskydd saknas och det finns risk för att någon faller 2 meter eller me...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Är svartmögel i badrum farligt?

Är svartmögel i badrum farligt? Svartmögel kan innebära stora hälsorisker

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur svårt är det att utbilda sig till sjuksköterska?

Hur svårt är det att utbilda sig till sjuksköterska? Färre sökande och fler platser har gjort det lättare än på länge att få en plats på svenska sjuksköterskeutbildningar . Nu är det högskolorna och universitetens ansvar att hålla nivån på utbildningen, säger Viviana Lundberg, ordförande f...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

När ska man använder passé composé och Imparfait?

När ska man använder passé composé och Imparfait? I många fall får man avgöras av kontexten runt. Rent gramnmatiskt sett så går det såklart alltid bra med både passé compose och imparfait men meningen kommer att tolkas och uppfattas lika beroende på vilket du väljer vilket påverkar textens...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är det tillgänglighet?

Vad är det tillgänglighet? Ordet tillgänglig är en synonym till åtkomlig och öppen och kan bland annat beskrivas som ”som man kan få kontakt med, kontaktbar”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillgänglig samt se exempel på hur ordet används i det svenska ...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Varför vill Sverige inte vara med i Nato?

Varför vill Sverige inte vara med i Nato? Vårt försvar är helt förberett och anpassat till nära samarbete med Natoländerna. Samtidigt saknar vi den säkerhet som enbart följer med ett medlemskap. Sverige befinner sig i ett säkerhetspolitiskt ingenmansland. Å ena sidan har vi ingen trovärdig...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Får man bo permanent i vinterbonat fritidshus?

Får man bo permanent i vinterbonat fritidshus? Något som ofta krävs för att ett fritidshus ska fungera som ett permanent boende är att bygga ut huset. Byggrätten kan däremot skilja sig från kommun till kommun. I vissa fall är utbyggnader inte tillåtna, och det blir därför svårt att genomfö...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur många år är 6 terminer?

Hur många år är 6 terminer? Gymnasiala utbildningar i Sverige är vanligtvis på 3 år , dvs 6 terminer . Avvikelser kan förekomma om man t. ex får sin utbildning förlägd på längre tid, om särskilda skäll finns till det....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Är glasull och mineralull samma sak?

Är glasull och mineralull samma sak? Mineralull är den gemensamma beteckningen för glasull och stenull . Glasull har låg vikt, är spänstig och har god hållfasthet. Den lämpar sig bra för mjuka isolerprodukter, exempelvis mellan trä- och stålreglar....

Mon May 02 2022